Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meneer Oostlandt zegt niets, hij zwijgt; maar enige ogenblikken later, als hij afgelost is en beneden in de longroom zit om het journaal in te schrijven, geeft hij zijn hart lucht en vertelt aan zijn collega s: dat het zijn vaste voornemen is, zo spoedig mogelijk na aankomst in Indië zijn examen te doen voor Oost-Indisch ambtenaar, want „dat leven aan boord van een oorlogsschip, dat is geen leven.”

Hij wordt in dit voornemen gesterkt door de andere heren, die verklaren, dat ook hun het varen in de laatste tijd begint te vervelen, en ook zij allen van plan zijn „een baantje aan de wal” te zoeken.

De officier van administratie, die in zijn hut zit, is ook schrikkelijk uit zijn humeur. Hij is bezig zijn ondergeschikte, den sergeant-schrijver, de les te lezen.

„Hoe is ’t mogelijk sergeant,” zegt hij met diepe verontwaardiging: „je bent al zo lang in dienst, en nu kun je nog zo’n onnozele schuldstaat niet overschrijven, zonder dat je de gehele inktpot er over uitgooit.”

„Ja, meneer,” zegt de sergeant met een gelaat, dat akelige wanhoop uitdrukt, „ik kan het waarlijk niet helpen.”

„Waarom kan je ’t niet helpen.”

„Wel meneer, ik zat vooruit aan de onderofficierstafel te werken, en toen kwam de schipper omlaag, en die was erg onpleizierig en die begon me eerst uit te schelden voor inktmajoor, en toen zei die tegen me, sergeant, zeidie: haal mijn boekje eens op en kijk eens hoe lang ik nog te dienen heb, voor dat ik mijn pensioen kan krijgen; en toen stond ik op, en net als dat ik opsta, gaat het schip over naar de andere zij, en toen viel de inktpot om-.,. U kan het navragen aan den ziekenoppasser, die stond er ook bij, en die is door den schipper in arrest gestuurd, omdat hij geen baaitje aan had omdat het zo warm was.”

De officier van administratie is ten toppunt van verontwaardiging, trekt zijn uniformjas aan en gaat naar dek om den 1 en officier over deze zaak te spreken, want volgens hem heeft de schipper, al is hij chef van de equipage, volstrekt geen recht, den ser-

Sluiten