Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geant-schrijver te kommanderen onderzoek te doen naar zijn staat van dienst; en nog veel minder, om een van zijn onderhorigen uit te schelden voor „inktmajoor”. (Dat is de casus belli). Dat is al te mooi, dat zal hij niet laten passeren. Hij heeft al op veel schepen gediend, maar zo iets. • • • dat is hem nog nooit overkomen. Hij zal er den len officier over spreken. Waar is de Ie

officier? Ja, die is natuurlijk niet te vinden; dat is altijd en

eeuwig zo: als je zo iemand hebben wilt, dan is hij er niet.

De Ie officier, die niet te vinden is, staat vooruit op de bak.

Meneer Van der Werf heeft al weer verschillende momenten doorleefd. In de eerste plaats is hij straks de voorlongroom gepasseerd, het verblijf van de adelborsten, waar een verschrikkelijk lawaai gemaakt werd; een duidelijk bewijs dat men bezig was een feest te vieren.

Nu heeft een 1 e officier er niets tegen, dat een adelborst pleizier heeft in zijn jeugdig leven; hij kan best de zon in het water zien schijnen; maar om in deze tijd, nu er, door de langdurige stilte, en de miserabele slingerende toestand, aan boord van het schip een algemene verslagenheid heerst- • • • dat men in de voorlongroom zich er niets van aantrekt, en een lawaai maakt alsof het schip tien mijl in de koers loopt- • • • Dat, meneer. - - • dat is een bewijs van gebrek aan belangstelling in de algemene zaak- - • • dat is een bewijs van weinig, allemachtig weinig ambitie.

Hij laat den oudsten adelborst bij zich komen, den verantwoordelijken persoon van de voorlongroom.

Deze verantwoordt zich door te zeggen: „dat er een van de heren jarig is.

De Ie officier neemt echter dit argument niet als geldig aan, want volgens hem zijn gedurende deze reis al de adelborsten, ieder op zijn beurt, minstens twee keer jarig geweest.

De verantwoordelijke persoon van de voorlongroom doet nog een laatste poging om zich te redden, door te zeggen: dat de 1 e officier hem verkeerd begrepen heeft, aangezien het de verjaardag is van den p>apa van een van de heren, die beneden gevierd wordt.

De oudste adelborst wordt gestraft met drie dagen hutarrest,

Sluiten