Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de andere heren adelborsten worden verzocht, onmiddellijk met hun sextanten aan dek te komen om zich te oefenen in het nemen van maansafstanden, iets verschrikkelijks, vooral omdat er

na afloop zo akelig veel te cijferen valt en omdat „zo’n ding

nooit van zijn leven uitkomt."

Hiermee eindigt dit moment, doch nu doet er zich weer een ander voor, en wel van zeer ernstige aard.

. ^ee*^s sedert geruime tijd bestond er een gespannen toestand in de kombuis tussen den kajuitskok en den scheepskok (de man die het eten van de equipage kookt). Er bestond een volslagen gebrek aan sympathie tussen deze twee autoriteiten.

De kqjuitskok was iemand van een mm of meer gedistingeerde afkomst; voor zijn aan boord komen was hij geëmployeerd geweest in een van de grootste hotels in de residentie. De scheepskok daarentegen was begonnen als matroos 3e klas en had nooit iets anders gezien dan een oorlogsschip.

Verder had de kajuitskok, die zeer intiem was met den baastimmerman, zich een bankje laten maken; zowat een voet hoog, een voet lang en een halven voet breed. In zijn ledige uren was dat bankje zijn geliefkoosde zitplaats, en zelfs ook als hij door zijn werkzaamheden hierin verhinderd werd, kon hij er met genoegen een hele tijd naar kijken* •.. omdat het van hem was en niemand anders er op mocht zitten. Om dit laatste te voorkomen, gebeurde het dikwijls, dat hij er op ging zitten, zonder dat hij er eigenlijk lust in had, doch alleen omdat hij den een of ander m de omtrek zag ronddwalen, die blijkbaar plan had, zich er meester van te

maken; en nu was het juist ook weer de scheepskok, die hem

dikwijls noodzaakte, de hele tijd achter elkaar te blijven zitten, ofschoon hij eigenlijk veel meer trek had eens rond te stappen. — Kortom, er waren tal van zaken die de goede verstandhouding in de kombuis tot een onmogelijkheid maakten. Eindelijk, van middag, kwam het tot een uitbarsting.

.Terwijl de le officier op het halfdek heen en weer loopt, hoort hij op een gegeven ogenblik een verschrikkelijk leven in de kombuis; een geluid van schotels en pannen die door elkander gegooid

Sluiten