Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, en van mensen die vloeken, schreeuwen en elkaar klappen schijnen te geven. Gelijktijdig ziet hij links en rechts aardappels en stukken vlees naar buiten vliegen; totdat eindelijk de hoofdfiguren van dit drama, de scheepskok en de kajuitskok, al vechtende gezamenlijk naar buiten komen rollen.

De sergeant van de mariniers, het hoofd van de politie aan boord van Zijner Majesteits Tromp, die altoos een voorgevoelen heeft, wanneer ergens gevochten zal worden, is natuurlijk bij de hand om de twee partijen van elkaar te scheiden en te arresteren.

Een ogenblik later worden zij „vóorgebracht” om zich te verantwoorden.

De kajuitskok (die een blauw oog heeft gekregen) is het eerst aan het woord. Hij wijst van uit de hoogte op den scheepskok en begint zijn pleidooi.

„Die man, meneer, die is al zo lang als dat we in zee zijn, toesoer door aan de gang met mijn te treneren; puur en alleen, als omdat hij niet hebben kan, als dat ik meer van de fersoenlijkheid gezien

heb als hij En als ik nou het een en ander voor de kemel over

het vuur heb, en ik draai mijn eigen maar even om, dan gooit hij er het een en ander in, dat er niet in hoort- • • • En dat is puur allenig, meneer, om mijn de kroon van het hoofd te rukken; en zo juistement, meneer, toen zit hij op mijn bankje en toen zeg ik tegen hem: scheepskok, zeg ik, gaat er af, je hoort er niet op. Dat doen ik niet, zeit hij, ik gaan der niet af; jij bent kok en ik ben kok, en jij bent niks meer als ik. Scheepskok, zeg ik tegen hem: ik kook voor de kernei en jij kookt voor Jan en alleman, en ik ben kajuitskok, en zolang als ik die kwalleficatie heb, wil ik mijn pesisie hier aan boord menteneren en ik wil dat bankje voor mijn alleen houwen, en toen meneer, toen wil ik hem er zo zachtjes afschuiven, maar toen loopt hij in eens de kombuis in. - - - en. - -. toen, nou, de man is niet erg woordenrijk. - - - toen gooit hij mijn in eens

een pan naar het hoofd Zo is ’t gebeurd, meneer, net zoals

dat ik hier voor uwee sta.

De scheepskok, die niet woordenrijk is, heeft hier niet veel tegen in te brengen, en zegt alleen met zijn grove stem: „dat hij van die

Sluiten