Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als iemand, een grootsch ideaal in t gemoed,

Naar den hemel zijn oog richt, bezield en met gloed, Dan zegt hij zoo:

0!

Alzoo, men kan met 0 heel veel verschillends zeggen, Door nu eens dezen toon, dan dien erin te leggen. Met 0 wordt weinig, veel en soms ook niets gezeid, Reeds ’t letterteeken zelf wijst op dat onderscheid:

De nu/, de wereldloop en ’t beeld der eeuwigheid.

E. Laurillard.

Gedichten. Overgenomen met toestemming van den uitgever D. Bolle, te Rotterdam.

DAGELIJKSCH DOEN.

De rijpe kennis hoort;

De onrijpe neemt het woord.

A. C. W. Staring.

Sluiten