Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bet’s mooie jurk weer moesten afstaan, maar in de kast van tante Koosje vonden zij zoveel uitgezóchte kledingstukken, dat zij dit verlies al heel spoedig hadden vergeten.

Het was wonderbaarlijk, hoeveel surprises de jongens voor de tantes en Bet hadden gemaakt. Op de mangelkamer lagen 18 reuzenpakken naast elkaar. Wel is waar, was de inhoud niet steeds in verhouding naar de afmeting en waren er zelfs pakken, waarvan de grootste en enige verrassing een steenkool, een stuk turf of een wortel was, maar er waren er ook, waarin diep in het binnenste van een raap of een bloemkool een chocoladen sigaar voor tante Koos, een visje voor tante Foke of een huisje met no. 100 erop voor Betje verborgen zat.

Maar de „fijnste” surprises lagen op zolder. Een heel vreemdsoortig pak hadden zij bijvoorbeeld van de ragebol gemaakt. Op voorstel van Tom was dit huishoudelijk artikel in zijn hele lengte met stroop ingesmeerd en daarna met kranten omwikkeld. Tante Koos zou haar cadeau — een pennehouder — niet kunnen bemachtigen, voor en aleer zij zich door al de kranten en de stroop had heengewerkt. Een der presenten voor Bet — een broche — zat op de bodem der glazenspuit, bedolven onder meel, rijst, veren en zaagsel, terwijl tante Foke een heel kussen uit elkander zou moeten tomen om haar flesje met odeur in ontvangst te kunnen nemen.

Maar de meeste verwachting hadden de jongens toch nog van de poppen, die zij hadden gemaakt. In een hoek van de zolder stonden ze naast elkaar: een grote, manke vrijer voor Bet, een kromme meid voor tante Foke en een magere dame voor tante Koos. De benen van den vrijer van Bet bestonden uit een bezem en een luiwagen, waarover heel sierlijk een broek van Jochem was getrokken. Daar de luiwagen aanmerkelijk korter was dan de bezem, was het rechterbeen wel een beetje vreemd naar boven getrokken. Thijs had eerst een stuk van de bezem willen afzagen, maar Tom oordeelde dit onnodig, omdat hij meende, dat Bet op haar leeftijd met een manken vrijer al heel blij zou zijn. Een stoffer en een plumeau waren zijn armen, terwijl een oude soldatenjas die zij van

Sluiten