Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de ontpakking van de ragebol weigerde Koosje plotseling met de meeste beslistheid verder te gaan, zodra zij maar even met haar vingertjes in de stroop had getast.

„Neen, tante, u moet het zelf uitpakken, dat hoort zo!” beweerde Thijs, en Tom voegde er aan toe:

„Wij hebben uw versjes ook allemaal eerlijk uitgelezen!

Dat was wel de grootste belediging, die Tom tante kon aandoen. Fokeline wist niet, hoe gauw ze tussenbeide zou komen.

„Kom laten we tante dan wat helpen!” riep zij en greep zo moedig in de stroop, dat haar dikke vingertjes bijna aan de stok bleven kleven. En toen tante Foke Koosje’s cadeau te voorschijn haalde, riep zij verrukt:

„Nee maar, Koos, kijk es wat prachtig!” alsof de pennehouder minstens van goud was.

De poppen brachten een grote vrolijkheid en zelfs Koosje rolde bijna van haar stoel van het lachen, toen zij den soldaat met de houten benen voor Bet zag binnendragen. De jongens waren zo uitgelaten, dat Tom met „Janus met de kanus”en Thijs met de weduwvrouw Griet door de kamer hoste tot groot vermaak van de tantes en van Bet en Jochem.

Maar de grootste verrassing moest volgens de twee neven nog komen; dat was Claartje Bonemeier. Vol verwachting keken zij naar de deur en zij gierden het uit van de pret, toen Jochem de magere dame naar binnen schoof. Doch het was, of tante Koos plotseling een beroerte kreeg. Star keek zij naar die griezelige verschijning en op eens schreeuwde zij in wanhoop uit:

„Mijn mooie japon! Mijn beste mantel! Mijn prachtige hoed!”

Ook tante Foke keek blijkbaar heel verschrikt naar „Clare zonder hare” en angstig vroeg zij zich af, hoe of dit eindigen zou. De jongens begrepen tegelijk, dat zij een verkeerde keus in de kleerkast van tante Koosje hadden gedaan.

„M’n allermooiste kleren!” huilde tante Koosje nog eens, toen Jochem Claartje heel voorzichtig op een stoel had neergezet, waar zij slap met haar hoofd over een leuning hing: als een waterval stortte het zaagsel uit het kraagje en de knoopsgaatjes over de zijden japon naar beneden.

Sluiten