Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IK BEN VAN DEN BUITEN.

Ik kreeg van mijn ouders,

Van ieder mijn part;

Van vader mijn schouders, Van moeder mijn hart.

Ik vocht om mijn stuiten1) Met zuster en broer;

Ik ben van den buiten,

Ik ben van den boer!

Bij d’ eigensten pachter,

Eerst koeier, dan knecht;

Mijn klakke2) van achter,

Mijn hoofd immer recht;

Zoo dien ’k om mijn duiten, En teer op mijn toer:3)

Ik ben van den buiten,

Ik ben van den boer!

Ik zout en ik zaaie,

Ik eg en ik ploeg;

Ik mest en ik maaie,

Ik zweet en ik zwoeg,

Ik klets op de kluiten En glets4) op de moer;

Ik ben van den buiten,

Ik ben van den boer!

*) brood. 2) pet. ®) beurt.

4) glijd uit.

Sluiten