Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O! bedoelt u die! Ja! dat ruik ik niet meer, ’t hele huis is er ook mee doortrokken; dat is de olie van Bay.

„En wil je me daarmee wrijven?”

„Consigne, meneer!”

’t Wrijven dat Vos de blikslager mij gedaan had, was een zachte zefir, vergeleken bij de stormwind, die nu in de vorm van s oppassers handen over mijn benen en armen woedde. Hannes had een paar handen, grote hemel! welke handen presenteerbladen waren ze gelijk, vereelt en krachtig! Met onvermoeide kracht bewerkte hij mijn lichaam en stoorde zich in t mmst niet aan mijn klachten, beden of bedreigingen. En toen ik eenmaal in wanhoop uitriep: „Hannes! je vermoordt me! antwoordde hij doodkalm: „Dat is minder, als je maar beter wordt; ik ken al die praatjes; de commandant kan nog heel wat anders aangaan dan u. Als hij t goed te pakken heeft en ik wrijf hem, vloekt hij bij iedere streek die ik doe en schreeuwt: ,,’k Sla je de hersens in! Wrijf op dan, trompetter! wrijf op!” Ziet u, ik ga bedaard mijn wereldse driehoek en ik laat hem maar uitbulderen. De olie van Bay helpt hem altijd; hij dweept er mee en daarom heeft hij zijn huis ook „villa Bay genoemd.” „ M

„Dus oom heeft tussenbeide toch nog aanvallen van pijn?

„Tussenbeide, meneer? Bijna alle weken! Ja, dat s komiek van den commandant; hij verbeeldt zich zelven, dat hij helemaal genezen is, maar ’t mocht wel zo! — Onder ons gezegd, meneer! ’k Geloof, dat de commandant ’s avonds wel wat veel aan de wieg stoot; en hoe goed hete rumgrog ook is....

De waarheid gebiedt te erkennen, dat ik van dag tot dag beter werd; mijn gehele lichaam gloeide wel is waar als een oven en was als gepolitoerd door de olie van Bay, maar allengs kwamen lenigheid, beweging en kracht terug. Ik zei iedere dag aan oom:,, t Gaat beter, veel beter, ik word minder stijf,” en even geregeld antwoordde hij daarop met een: „Sakkerju! dat wist ik wel,” of een: „Je was al dood geweest, als ik je niet had komen halen.

Wij verdroegen elkaar vrij goed; ik luisterde met geduld en aan-

Sluiten