Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een dokter? — Ben je bezeten! Een pil hier in huis? — Nooit in der eeuwigheid! ’t Is me jandorie! een raadsel, dat de olie van Bay bij jou zo’n uitwerking heeft. Ik heb er nu zes jaren lang m n karkas mee ingesmeerd en er nooit iets van gehad. — Hannes moet er je vanavond nog maar eens mee wrijven; dat is homoeopatisch — dat zal....

„Niet gebeuren, nooit, nooit! gilde ik. „Och, beste oom, ik bid je, laat Dr. Calmans halen! Hij kent mijn gestel van de jeugd af aan en —

„Sakkerju! als je ’t nog eens zegt, sla ik je armen en benen stuk! Bulder werd zo rood als een kreeft, toen hij er ernstig bijvoegde: „’k Geloof, dat ik een beroerte zou krijgen, als ik zo’n kerel in mijn huis zag!

Oom kreeg geen beroerte, want Dr. Calmans werd niet gehaald. Ten einde raad verzocht ik oom mij om Godswil weer naar Amsterdam te doen vervoeren; en hoewel oom bij kris en bij kras zwoer, dat ik nooit weer een bajonet op zijn vloer zou mogen zetten, als ik er eenmaal af was, en ik geen duit zou erven, hield ik vol — en werd even zorgvuldig ingepakt als ik gekomen was, weer thuis bezorgd door Hannes en oom, die mij in handen van juffrouw Klemmer afleverde, met de woorden:

„Daar heb je ’t kleinzerige wurm weerom. Laat hem nu verder door zijn dokter af maken!” waarna hij met de tot mij gerichte woorden: „Ik maak dadelijk mijn testament!” vertrok.

Ik lag weer in mijn kamer in mijn eigen bed en dankte de hemel voor deze uitkomst.

„Kristenziele wat zie je er uit, meneer!” riep juffrouw Klemmer met smartelijke verbazing. „Och, och! nou ben je er melaats bij! ’t Is toch een bezoeking!

„Laat Calmans halen!” steunde ik meer dood dan levend.

Gelukkig kwam hij zeer spoedig — en was niet boos; hij lachte alleen erg hartelijk over mijn kuur in villa Bay en zei droogweg: „Ik wist wel zeker, dat je weerom zou komen. Je zult er nog we

Sluiten