Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE VERKLEURMANNETJIE.

Daar op die vyboom sit die vabond,

So sedig as ’n predikant:

Maar glo tog nie, dat hy so vroom is:

Nee, regtig nie, hij is astrant!

As jy hom aanraak, dan verkleur hy,

Geel, rooi, grijs, bruin, en blou en groen; En al sy vel blink soos die skulpies Se binnekant met perlemoen.

So teemrig1) sit hy op sy takkie

Die muggies met sy tong te vang,

En met sy ronde oë maak hy Die spinnekoppe algar bang.

Hij draai sy nek soos ’n toktokkie2),

Of soos ’n papie uit die klei3),

En kijk so sedig na die vliegies,

As hy die goed nie beet kan kry.

Arrie4), ek hou van jou, kleurklasie!

Jy gaan jou lewe deur so mooi;

Jy steur jou nie aan wat die mense So preiat of skinder5) en flikflooi.

*) Schijnbaar suffig, slaperig. *) een vogeltje. 8) gelijk de pop van een insect, die een eindje uit de kleicel steekt, een geringe beweging maakt. 4) een uitroep. 5) kwaadspreken.

Sluiten