Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan mij broek dan aan mij. Ik skree hard, dat die ander muisie nie die een kan hoor skree en dalk kom wil help nie — n man kan nie teen baje muise dieselfde tijd baklei nie.

Sannie loer toe weer uit die eetkamer in die kombuis, maar glo ver mij, dat ik haar amper nie geken het nie — sij was so wit so s laken. Sij vra, wat sij ver mij kan doen?

„Wat dat jij ver mij kan doen?” — Net of ’n mens nog planne kan beraam, so’s hij reeds moet skree om die ander muise weg te hou en die een so hou-vas, dat hij niet kan bijt nie. Ik skree toen aan haar: „Denk jijself om planne te maak!” En bitter berouw het ik o’er die woorde gehad. Mij ou’ vrouw het zelf n plan gemaak — en voor ik weet, waar ik was, gooi sij mij met strijkijsters, stukke vuurmaakhout, potte, panne en ander goed. Sij wou natuurlijk die muis dood gooi, maar skoot ver skoot gooi sij mij teen die lijf, of teen die been, waar geen muis was nie, en dit blijf somer gooi. Maar gelukkig was daar eindelik nie meer goed om mee te gooi nie, en ten tweede was sij uit asem, so moeg was sij.

Sij sê toe net: „Ou Gert, ik het jou die ander dag gesê, jij moet nie daar die bont kat dood maak nie.

Nou is ik nie ’n man was somer kwaad word nie, maar dit was te veel ver mij. Laat ik nou net hier sê, dat ik die kat opgehang het, o’er hij ’n stuk biltong van mij gesteel het, wat mij o erlede ouma nog ver mij gegé het. Toe mij ou’ vrouw dit ver mij sê van die kat, toe kook mij bloed, en ik vra haar of sij gek en onnosel is en nog ’n paar ander dinge wat mij nou nie kan bijval nie. Want liewe mense, verbeel julle nou, dat die kat nog gelewe het. Hoe, vra ik julle, in vaders naam sal hij die muis daar bokant1) mij knie gevang het? En dan, al het hij nog daar kon bijkom, dan wil ik liewerste die muis alleen daar gehad het, dan die kat en die muis al twee. Maar dit is net so’s ’n vrouw is: hulle trap ver jou vas, als jij jou nie kan teen-set2) nie.

Meteens het mij ’ou vrou toe om ’n ander plan gedenk. Sij sal die muis dood brand met ’n ketel kook water, wat op die vuur staan! Was dit niet, dat ik ’n paar uitlandse woorde3) gebruik het

A) Bovenkant. *) Tegen-zetten, verzetten. a) Aan 't Engels ontleende vloeken.

Sluiten