Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niettegenstaande zij zoveel grafwaarts gedaan had, bezat Rieme die gave van schoonheid, waarop de dochters van het oude Friesland zich zo met recht verhovaardigen; blank en schoon van aangezicht, getuigden hare tintelende blauwe ogen en helderwitte tanden, zowel als de blos der gezondheid die op haar wangen lag, dat de leefwijze op Kreilingaweerd noch de onbestendigheid van het weder nadeel hadden gedaan aan de ontluiking harer schoonheid.

Het vertrek was vrij ruim; door een aanstrijksel van leem was het hout der wanden niet zichtbaar, en enige randen en figuren, met onderscheidene verven in levendige kleuren er op gelegd, gaven te kennen dat er niets verzuimd was om het verblijf zo fraai mogelijk te maken. De grond was mede met leem gelijkgemaakt; doch de zolder was verstoken gebleven van alle opluisteringen. Menigmaal als er gesproken werd hoe schaars het zware hout in het bos begon te worden, verhaalde Jeltze, hoe zij zelve getuige was geweest, dat de bomen, die thans voor balken dienden, in het bos waren geveld; ja, hoe al het hout dat gediend had om de hoeve weder te herbouwen, nadat zij ten deel verwoest was geworden door het krijgsvolk van den graaf van Holland, toen hij in de winter van het jaar acht en zeventig naar Stavoren was getrokken, zonder moeite door het woud Kréil was opgeleverd. Enig keukengereedschap en jacht- en vistuig hing aan de wand, welke echter zijn grootste luister ontving van een Oosters zwaard, dat door den broeder van Jeltze uit Palestina was overgezonden: een geschenk te meer van waarde, omdat de vrome kruisvaarder, evenals Iges Galama, de grootvader van Juw, te Antiochië gestorven was. Een schoorsteen bevond zich niet in het vertrek; de rook van de turven en het hout, dat op de haardstenen lag, moest zijn uitweg zoeken door een opening, die boven in de zolder gelaten was: een wijze van stoken, die gelegenheid gaf om de haard van vier zijden te naderen, en door de weg, welke de rook nog af te leggen had, voordat hij door het dak met de buitenlucht in aanraking kwam, was de opening in de zolder niet onder de invloed van de wind; het rookte minder in deze Friese hoeve, dan in de zaal van den Hollandsen edelman, die zijn wijde schoorsteen

Sluiten