Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschenen de tweede herziene en vermeerderde uitgave van ZWAGERS'

ESPERANTO ZAKWOORDENBOEK

VOOR HET DAGELIJKSCH GEBRUIK EN TEN DIENSTE VAN HET ONDERWIJS SAMENGESTELD EN BEWERKT DOOR A. BLOK

III

Eerste gedeelte: ESPERANTO-NEDERLANDSCH bevattende:

5200 ESPERANTO-STAM WOORDEN ===== met de Nederlandsche vertaling

Hl Prijs 40 ct.

Tweede gedeelte: NEDERLANDSCH-ESPER ANTO bevattende:

6600 ^er meest voorkomende == NEDERLANDSCHE WOORDEN met de vertaling in Esperanto,

gevolgd door een Lijst van Spreekwoorden en Zegswijzen, benevens een Lijst van Brieftitels e.d„ met de vertaling in Esperanto BEWERKT DOOR M. DE WAARD

Prijs 40 ct.

Te samen in één omslag 75 ct., gebonden 90 ct.

Door uitmuntende bewerking, verdubbelden omvang, grooten druk en zeer lagen prijs, is ZWAGERS* ESPERANTO ZAKWOORDENBOEK het beste onder de goedkoope en het goedkoopste onder de beste Esperanto Woordenboeken

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever W. ZWAGERS, ROTTERDAM

Nieuwe Binnenweg 460-462 — Telefoon 34809 — Postrekening 3809

Sluiten