Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amikino. La amikino estas malgaja. La juna fraülino ludas kun la infanoj de la najbaro. La knabo estas malkontenta. La avo skribas al la amiko. La avo iras. La juna infano estas malgranda. La amiko skribas bele. La maljuna viro estas malfelica. La malbona najbaro kuras kun la juna infano de la nevo. En la familio estas maljuna avo kaj juna knabino. La felicaj knaboj kantas, dum la malgajaj amikoj skribas.

Vertaal in Esperanto:

De jongen speelt. De jonge vriendin zingt. De goede tante leest. De juffrouw schrijft. Het kind is tevreden. De nicht speelt en de neef zingt. De vader schrijft aan den zoon. De zuster van de vriendin. De tante van den buurman. De goede grootmoeder van het jonge kind. De broeder van den jongen buurman is gelukkig. De familie is groot. De vader is gelukkig en tevreden. De vrouw zingt vroolijk, terwijl de man schrijft. De bloedverwanten komen. Het kleine meisje loopt naar de moeder. De dochter van den buurman is een tevreden en gelukkig kind. Een man en een vrouw zijn menschen.

TWEEDE LES.

Persoonlijke Voornaamwoorden.

Persoonlijke Voornaamwoorden zijn die woorden, die in. de plaats komen van persoons-, dier- of zaaknamen. Zij noemen de zelfstandigheden niet, doch duiden die slechts aan. Het zijn de volgende:

Enkelvoud le persoon mi = ik, mij.

2e „ ci = je, jij, jou.

3e „ li = hij, hem.

3e „ si = zij, haar.

3e (l gi = hij, zij, het (alleen voor zaken en

dieren of personen, waarvan het geslacht onbekend is).

Meervoud le persoon ni = wij, ons.

2e ,M vi = gij, u, jullie.

3e „ ili = zij (voor alle geslachten).

Sluiten