Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sango bloed surda doof

kapo hoofd, kop havi hebben

haro haar rimarki bemerken

haroj het haar vidi zien

vizago gezicht rozo roos

mieno gelaat rapida vlug, snel

(de trekken) aüdi hooren

brovo wenkbrauw aüskulti luisteren

frunto voorhoofd flari ruiken (met

okulo oog den neus)

orelo oor odori ruiken

vango wang (geuren)

nazo neus gustumi proeven,

buso mond smaken

lipo lip konsisti bestaan

dento tand diri zeggen

lango tong ke dat

palato gehemelte (voegwoord)

blanka wit se indien, als

nigra zwart aü of

bruna bruin nur slechts, maar

niga rood ofte dikwijls, vaak

verda groen tro te, te veel

flava geel ec • zelfs

blua blauw per met, door

pala bleek middel van

blinda blind tre zeer, heel erg

Vertaling:

Fileto, infaneto, hundego, birdeto, gardeneto, grandega, boneta, belega, malbelega, flugeti, oreleto, okulego.

Vertaal in Esperanto:

Dochtertje, hondje, zeer groote tuin, zeer goed, wimpers (oogharen), snor (lipharen), mondje, zeer groote tanden, zeer kleine tong, neusje.

Sluiten