Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Om aan te duiden, dat een handeling in een bepaalde richting geschiedt, geeft men aan het woord de letter n:

Mi flugas Parizon ik vlieg naar Parijs.

Men kan echter ook weer gebruiken:

Mi flugas al Parizo, en dan vervalt de letter n weer.

Ook na een voorzetsel kan de letter n aanduiden, dat een handeling in een zekere richting geschiedt:

Ik wandel in het park. Mi promenas en la parko.

Ik wandel het park in. Mi promenas en la parkon.

In het Nederlandsch plaatst men in zoo’n geval het voorzetsel vaak achter het zelfst. n.w. In Esperanto doet men dat nooit, maar gebruikt weer de letter n.

Samenvatting van het gebruik van de letter n:

Men gebruikt in Esperanto de letter n:

1. om het lijdend voorwerp aan te duiden.

2. om zonder voorzetsel een tijdsbepaling aan te duiden.

3. om zonder voorzetsel een bepaling van hoeveelheid aan te duiden.

4. om met of zonder voorzetsel een richting aan te duiden.

Achtervoegsels an en id.

An(o) duidt aan een bewoner, aanhanger, genoot of lid:

Parizo Parijs Parizano Parijzenaar

urbo stad urbano stedeling

Kristo Christus Kristano Christen

klubo club klubano clublid

kurso cursus kursano cursist

Id(o) duidt den afstammeling aan of van een dier het jong:

re9° koning regido koningzoon, prins

porko varken porkido big

cevalo paard cevalido veulen

safo schaap safido lam

Sluiten