Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kvarope. In het tweede geval loopen zij bijv. in rijen van vier en gebruikt men bij de vertaling het woordje po: Ili marsas po kvar.

Het woordje po, dat een voorzetsel is, wordt ook geplaatst vóór een bepaling van maat, prijs of gewicht en wil dan zeggen, dat die maat, prijs of gewicht slechts op één persoon of voorwerp betrekking heeft en kan in het Nederlandsch omschreven worden door de woordjes ieder, elk of per stuk, bijv.:

La pomoj kostas po du cendoj = De appels kosten 2 centen (per stuk).

La infanoj ricevas po du pomoj = De kinderen ontvangen 2 appels (elk of ieder).

La cevaloj havas po kvar piedoj = De paarden hebben vier pooten (elk).

Eenige voorbeelden van vermenigvuldiging, deeling, optelling en aftrekking.

!du foje tri estas ses. duoble tri estas ses. du foje tri faras ses. duoble tri faras ses.

( duono de triono estas sesono.

*12 X 1/3 | duono foje triono faras sesonon.

!du kvinonoj foje tri kvaronoj estas ses dudekonoj.

du kvinonoj de tri kvaronoj faras ses dudekonojn.

Men ziet hieruit dus, dat na het w.w. fari de vierde naamval volgt en na het w.w. esti de eerste naamval.

. ( ok dividita per du faras kvar.

®*2 — 4 < *

i ok dividita per du estas kvar.

(tri kaj kvar estas sep.

3 + 4 — 7 ï ’

) tri plus kvar faras sep.

^ 3 ( ses minus tri estas tri óf

i ses sen tri estas tri.

Sluiten