Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer van buiten:

vivo leven

morto dood

dormo slaap

vekigo ontwaking 1

songo droom

febro koorts

doloro pijn

mezo midden

metro meter

polico politie

turo toren

cirkaümano armband

lasta laatste

trankvila rustig, gerust

alta hoog

sana gezond

eterna eeuwig

nova nieuw

doni geven

meti stellen, plaatsen

mezuri meten

trovi vinden

lacigi vermoeien *

naskigi geboren worden

kuraci heelen, genezen «

farti varen (welvaren)

interne inwendig

ekstere uitwendig

supre boven

cirkaü rond, rondom

almenaü ten minste

tre zeer

jam reeds, al

je voorzetsel met on¬

bepaalde beteekenis

Vertaling:

Malsana, malsano, malsaneta, dormegi, kapdoloro, dormeti, policano, naskigo, malalta, malnova, malsupre.

\

Vertaal in Esperanto:

Met z’n zessen, met z’n achten, met z’n vieren, vier aan vier, twee aan twee, ongesteldheid, 2/6, 8/7, 7/io> 9/20> 1lo> 8/ioo> 28Uoo-

Vertaling:

La homo havas dek fingrojn. Duoble tri faras ses. Mi havas du guldenojn, si havas la duoblon. Ni venas okope. Kvardek ses kaj kvindek du faras naüdek ok. Hodiaü estas la naskigtago de mia patrino. La turo de ni|g^ estas alta sesdek kvar metrojn. Si ne estas malsana, sed si havas ofte kapdolorojn. Cu vi diras la veron? La cevalo havas grandan cevalidon. Sesmil kvarcent kvindek tri. Ducent sesdek ok. Ili faras tion sesfoje. Sesoble ok faras kvardek ok. Kvin naüonoj kaj tri naüonoj estas ok naüonoj. Mi vidas tri arbojn, unue mi vidas grandan arbon, due mi vidas arbegon, kaj trie mi vidas arbeton.

Sluiten