Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertaal in Ksperanto: (Alle cijfers in woorden schrijven.)

Hoeveel is 5 X 13? Dat is 65. 5 X 6 = 30; 25 is J4 van 100. Zij komen met hun zessen. Dit paard kost 300 gulden. Bij het ontwaken hoor ik de vogels op de boomen. De armband van uw zuster is zeer mooi. 4258; 392; 8643; 928; 98. Ik zie vele menschen. Duizenden menschen spreken reeds Esperanto. Nu zegt hij mij de waarheid. Zij droomt een schoone droom. De dienstbode plaatst de bloemen op de tafel. Hoe vaart u? Ik maak (het) zeer goed. 9X6 = 54; 12 is de helft van 24. Zij komen met z’n zessen. De kinderen loopen vier aan vier. Ik ben de eerste en hij is de derde. Hij moet dubbel betalen.

HERHALING VAN LES 1 TOT 5.

Vertaal in het Esperanto:

Welke vogel vliegt in den tuin? Vliegt deze vogel den tuin in? Is de tuin groot? Het kindje heeft hooge koorts. Heeft het kindje koorts? 865,743; V7 X 6/i3 — 16/9i- Wij wandelen met ons zessen. Wij loopen twee aan twee. Zijn vader is een oude man. Hij zegt, dat zijn vader een oude man is. Haar kindje heeft al twee tandjes in haar mondje. De straat is tweeduizend meter lang. Het is een zeer lange straat. Ik moet vijf gulden betalen. Het boek kost vijf gulden. Kost het boek vier en een halve gulden? Ik geef haar de roos. Ik geef haar een tiental rozen. Zij geeft mij de hand. Luister je naar hem? Ik ga de straat op. Hij raakt haar met zijn linkerhand aan. Hij raakt met zijn linkerhand haar rechterarm aan. Hoeveel geld heb je?

Vertaal in het Nederlandsch:

La azenino iras kun sia azenido. Mi povas skribi. Vi devas paroli. La geonkloj estas maljunaj homoj. La geedzoj estas tre felicaj. Óu la gesinjoroj estas en la gardeno? La fraülino kantas malbelege. La najbarino estas surda, si ne povas aüdi. La bopatro estas la patro de la edzo. La bopatrino estas la edzino de la bopatro. La frato de la bopatro estas boonklo. La bovino kaj la bovidoj iras sur la kampo. Ne ciam la vetero estas varma. Mi flugas hodiaü al Parizo. Kiel vi fartas? Kia estas tiu libro? Tiu libro estas bela. La vilaganinoj iras al la urbo. Li estas malafabla urbano.

Sluiten