Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

semajno week dato datum

lundo Maandag ago ouderdom,

mardo Dinsdag leeftijd

merkredo Woensdag matura rijp

jaüdo Donderdag pura zuiver

vendredo Vrijdag agrabla aangenaam

sabato Zaterdag grava belangrijk,

dimanco Zondag ernstig

monato maand fortika vast, stevig

januaro Januari forta kloek, sterk,

februaro Februari machtig

marto Maart labori werken

aprilo April dormi slapen

majo Mei ami beminnen,

junio Juni houden van

julio Juli rigardi kijken

aügusto Augustus plori weenen

septembro September malvarmumi een verkoud-

oktobro October heid vatten

novembro November kosti kosten

decembro December morgaü morgen (de

jaro jaar volgende dag)

sezono jaargetijde hieraü gisteren

printempo lente, voorjaar frue vroeg

somero zomer foje eens, keer

aütuno herfst, najaar jam reeds, al

vintro winter kompari vergelijken

Vertaling:

Tage, nokte, tagmezo, saneco, malsaneco, eterneco, novajo, matureco, malpura, malpurajo, jarcento, blankajo, vereco, infaneco, parenceco, amikajo, boneco, beleco, bovajo, kokajo, estajo.

Vertaal in Esperanto:

Mannelijkheid, vriendschap, iets schoons, gewas (iets dat groeit), geschrift, gezang, hoeveelste, kinderachtigheid, jeugd, oudheid, slechtheid, koude, ontevredenheid, zwakheid, vlugheid, ongerust, zuiverheid, oppervlakte (wat van boven is), omstreken, broederschap, vroolijkheid, gerustheid, binnenste (wat waar te nemen is).

Sluiten