Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertaling:

La semajno havas sep tagojn. Mia fratino havas dek naü jarojn (aü Mia fratino estas deknaüjara). Hodiaü estas merkredo. Cent jaroj estas jarcento. Kiun daton ni havas hodiaü? Kiu tago estos morgaü? Hodiaü ni havas la dekan (tagon) de la monato. Unu monato estas dekduono de jaro. Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono de jaro. Kioma horo estas nun? Estas la dua; kvarono antaü la tria;, kvarono post la dua; duono antaü la tria; tri kvaronoj post la tria, tri kvaronoj post la sesa; kvarono antaü la sepa. Kiün agon vi havas? Bonan tagon, bonan vesperon. Januaro estas la unua monato de ld jaro kaj decembro la dekdua. Nokte la policanoj en Parizo iras duope. Somere je la tagmezo estas ofte tre varme. La kiso estas amikajo. Mi amas la cirkaüajojn de tiu urbo. Ni komparas la belecon de la printempo kun tiu de la aütuno.

Vertaal in Esperanto:

Een dag is het zevende deel van een week. Hoe laat (om welk uur) komt (venos) uw zuster? Den dertienden Augustus kom (venos) ik bij u en blijf (restos) drie dagen. De hoeveelste is het vandaag? Hoe oud is uw broeder? Hij is zestien jaar. De vriendschapsbetuigingen van dien man zijn onwaar. De jeugd is altijd gelukkig en vroolijk. De rustigheid van de omstreken van deze stad is zeer aangenaam in den zomer. De oppervlakte van dien steen is wit. Des daags moeten wij werken, ’s nachts kunnen wij slapen, ’s Zomers is het weder dikwijls zeer warm, in den winter zeer koud. Het is vandaag te koud voor (laü) het seizoen. In den zomer zijn de boomen groen. De een en dertigste December is de laatste dag van het jaar. Een uur heeft zestig minuten en een minuut heeft zestig seconden.

Opmerking: Waar wij den tegenw. tijd van een werkwoord gebruiken, terwijl we over een handeling of werking in de toekomst spreken, gebruikt men in het Esperanto den toek. tijd, bijv.: ik kom morgen = Mi venos morgaü.

Sluiten