Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hajlo hagel bruli branden

strato straat mangi eten

tero aarde lavi wasschen

plezuro vermaak bani baden

vasta uitgestrekt, yiziti bezoeken

groot akcepti aannemen,

larga breed aanvaarden

proksima dichtbij manki ontbreken

rica rijk prunti leenen

oportuna gemakkelijk kies wiens, waarvan

necesa noodig tie daar, op die

ekzisti bestaan, zijn plaats

konsisti el bestaan uit tien daarheen

konstrui bouwen tie ci hier

detrui verwoesten, tiam toen

verdelgen hejme thuis

logi wonen el uit

kusi liggen gis tot

fermi sluiten inter tusschen, in

(dicht doen) apud bij, naast

slosi sluiten, op slot pro wegens, door,

doen ter wille van

(met sleutel) pri over, omtrent,

eniri binnengaan met betrekking

eliri uitgaan tot, betreffende

supreniri naar boven gaan post na, achter

trovigi zich bevinden car want, omdat

stari staan do dus

kuiri koken, bereiden nek . . . nek noch . . . noch

voli willen ne . . . plu niet . . . meer

hejti verwarmen

Vertaling:

Homaro, arbaro, ostaro, hundejo, meblaro, fajrero, tualetejo, monero, logejo, enirejo, elirejo, pregejo, mangajo, mangejo mallarga, malproksima, malrica, dometo, cambreto, skribocambro, dormocambro, kastelano, supro, necesajo, vasteco, oportuneco, pordego, Stonego, spegulego, dentdoloroj.

Sluiten