Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uj(o) noemt de doos, het vat of in het algemeen het voorwerp, waarin de stof, die het grondwoord noemt, in zijn geheel in gaat: inko inkt inkujo inktpot,

lakto melk laktujo melkkan,

sukero suiker sukerujo suikerpot,

mono geld monujo portemonnaie,

beurs.

Uj(o) noemt voorts de boom, waaraan de vrucht groeit: porno appel pomujo appelboom,

frukto vrucht fruktujo vruchtboom.

Opmerking: Men kan en mag in plaats van ujo ook arbo gebruiken:

pomarbo, pirarbo, fruktarbo.

Tenslotte wordt uj(o) gebruikt om de namen van landen te vormen. In dit geval voegt men het achtervoegsel achter den naam van den bewoner:

belgo Belg Belgujo België,

franco Franschman Francujo Frankrijk.

svis° Zwitser Svisujo Zwitserland.

In dit geval mag men ook lando gebruiken: Belglando, Franclando, Svislando.

Alléén Holland, Groenland, Ijsland en Finland moeten worden vertaald Holando, Grenlando, Islando en Finlando, en daarom ook Hollander, Groenlander, IJslander en Finlander door Holandano, Grenlandano, Islandano en Finlandano.

Leer van buiten:

botelo flesch kuvo kuip

karafo karaf sitelo emmer

korko kurk skatolo doos

glaso glas sako zak

kaliko beker, kelk lampo lamp

taso kopje lanterno lantaarn

barelo vat, ton kandeio kaars

vazo vaas horlogo uurwerk

Sluiten