Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

martclo hamer porti dragen

□ajlo spijker komend beginnen

pinglo speld fini eindigen

Sraübo schroef difekti beschadigen

ligno hout ekbruligi ontsteken, aan-

karbo kool (brandstof) steken, aan-

gaso gas maken

alumeto lucifer estingi uitdooven

porko varken bezoni noodig hebben

safo schaap peti verzoeken

pano brood deziri begeeren,

salo zout wenschen,

ovo ei verlangen

sukero suiker respekti eerbiedigen

pipro peper saluti groeten

bombono lekkernij trinki drinken

butero boter nutri voeden

cigaro sigaar perdi verliezen

dgaredo sigaret predpe vooral

lerta behendig sufice genoeg

estimata geacht cetere overigens

tuta geheel subite schielijk,

sata verzadigd plotseling

dolca zoet nu nu, wel

avara gierig ve helaas

Vertaling:

Karbujo, panujo, supujo, ovingo, ovujo, pirujo, bombonujo, sukerujo, salujo, piprujo, buterujo, cigaringo, cigarujo, malfresa, malsata, malavara, ovajo, safajo, safidajo, sukerajo, porkido, trinkajo, dolcajo, nutrajo, salero, korktirilo, lignejo, karbero, lerteco, mallerta, lavovazo, skatoleto.

Vertaal in Esperanto:

Varkenshok, kolenhok, kolenbak, houtloods, suikergoed, bakker, vaderland, kandelaar, vingerhoed, appelboom, sigarettenpijpje, honger, varkensvleesch, haardos, jager, stijgbeugel (voor den voet), geldbeurs.

Sluiten