Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anaso eend drinki overmatig

meleagro kalkoen drinken

kuniklo konijn (van sterken drank)

leporo haas furni rooken

fiso visch baki bakken

besto dier, beest boli koken, aan de

haringo haring kook zijn

salmo zalm (onoverg.)

sardelo sardine friti bakken

ezoko snoek (braden)

legomo groente rosti roosteren

sanco kans casi jagen

vagono wagon §teli stelen

fresa versch diferenci verschillen

ranca rans uzi gebruiken

flandra Vlaamsch tremi beven

mordi bijten verki schrijven

sorbi slorpen, (van boeken)

opzuigen tarnen nochtans,

soifi dorst hebben echter, even¬

wel, toch

Vertaling:

Junulo, maljunulo, junulino, belulino, feliculo, malfeliculo, blindulo, riculo, malriculo, avarulo, casajo, terpomo, drinkejo, panisto, Stelisto, policejo, kantado, ridado, dormado, parolado, uzado.

Vertaal in Esperanto:

Lieveling, een doove, een slechtaard, jager, drank, drinkebroer, zoetigheid (iets zoets), een rooker, een schrijver, zanger, redder, dief, tarwekorrel, varkensvleesch.

Vertaling:

Mi mangis la rostitan panon. El la junuloj de mia vilago, la filo de la meblisto estas la plej bela. La maljunulo ekglitis, falis teren, kaj bela knabino helpis lin. La blindulo trovas la vojon per la

Sluiten