Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

palpo. Mi trovis lin dormanta sur la kanapo. Mi vidis sitelon staranta en la kuirejo. Mi vidis lin parolanta en la cambro. Salutante li foriris. Kiam mi skribas leteron, mi estas skribanto kaj kiam mi verkas libron, mi estas verkisto. Mi ne povis legi la skribitan leteron. La batota knabo estis en la gardeno. Mia en Roterdamo loganta amiko vizitos min morgaü. La konstruita domo estas tre bela. La konstruota domo estos tre alta. La sego staris antaü la fermita fenestro. Oni povas diri: „mi soifas” sed ne „mi havas soifon”. Knabineto, tremanta pro malvarmo, kuris sur la strato. Morgaü je la sepa vespere la parolonto venos en la urbon.

Vertaal in Esperanto:

Ik hoorde haar zingen (vertaal zingende) in den salon van mijn tante. Ik zie het kind spelen (vertaal spelende). De redder loopt met den geredde. Het brood in de broodbak is niet versch, het is oudbakken. Etende menschen spreken niet veel, slapende menschen spreken nog minder. Op de straat gekomen zijnde, zag ik een vrouw, weenende van de koude. Een bijtende hond. De beminnende moeder loopt met het beminde kind. Groetende kwam hij binnen. De jonge man en de jonge vrouw zijn op het veld, spelende met de kinderen. De ooms en tantes waren in den tuin en spraken over het mooie weder. Zingende kinderen zijn vroolijke kinderen. Brood is een voedsel voor mensch en dier. Hij zal veel geld geven aan de arme kinderen van de groote stad. Wie heeft den man zien loopen? Wie hoorde den jongen lachen? De redevoering was kort maar krachtig. Het voortdurend gezang van mijn buurman, den geheelen dag van den morgen tot den avond, is niet zeer aangenaam voor den hoorder.

HERHALING VAN LES 1 TOT 10.

Vertaal in het Esperanto:

De Franschman at een gebakken snoek. Het rooken van sigaren is schadelijk voor de gezondheid. De jongelui wandelden met zijn tweeën het bosch in. Konijnen en hazen :zijn viervoetige dieren. Konijnen en hazen zijn viervoeters. Wie is de schrijver van dat mooie boek? Het kleine meisje huilde bedroefd, toen zij gevallen was. De geredde bedankte zijn redder. Op de straat lag een leeg

Sluiten