Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sardineblikje. Wij eten geroosterde broodjes. Frankrijk is grooter dan België. Is België grooter dan Nederland? Is België even groot als Zwitserland? De uitgedoofde kaars staat in den kandelaar. Hij schreef mij: „geachte Heer”. Ik werd den negenden September 1912 geboren. Hoe laat is het? Het is vijf uur. Het is tien minuten voor acht. Het is halfzeven. Om zes minuten voor halfacht komt de trein aan. Het is nu drie minuten over halfelf.

Vertaal in het Nederlandsch:

La francoj mangis la bakitan panon. La fritata fiso kusas ankoraü en la kaserolo. Cu tiu sardelujo estas jam malplena? La malfresaj legomoj estas malutilaj por la sano. La mangado de malfresaj fisoj estas malutila por la sano. La stelisto metis la stelitan monon en sian kelon. Cu vi povus trinki barelon da vino? La avarulo ne donis monon al la malriculino. La portisto portis la sakon da pomoj. Fisoj estas utila nutrajo. Salutinte li eliris el la domo. Salutate ankaü mi salutis. Oni sendis al mi la petitan libron. Oni falcas per falcilo, kudras per kudrilo kaj oni pesas per pesilo. La bakisto bakas en la bakejo. La kuiristino kuiras en la kuirejo per kuiriloj. Sana, > sano, malsana, malsano, malsanulo, malsanulino, malsanulejo. La kuracisto ^curacis la malsanulinon sen kuraciloj.

Sluiten