Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nenio = niets, niet een enkel ding, bijv.:

Nenio falis = Niets viel.

Mi aüdis nenion = Ik hoorde niets.

Achtervoegsels em en ebl.

Em(a) vormt woorden, die de neiging uitdrukken tot hetgeen het grondwoord (meestal een werkwoord) uitdrukt, of de gewoonte van de hoedanigheid, in het grondwoord gelegen, bijv.: lu-edi gelooven kredema lichtgeloovig.

mensogi liegen mensogema leugenachtig,

babili babbelen babilema babbelachtig.

Ebl(a) drukt de mogelijkheid uit van hetgeen het grondwoord (altijd een werkwoord) beduidt, bijv.:

vidi zien videbla zichtbaar.

Icgi lezen legebla leesbaar,

aüdi hooren aüdebla hoorbaar.

I.p.v. leesbaar e.d. zegt men vaak: te lezen.

Dat is niet te gelooven. Tio ne estas kredebla.

Leer van buiten:

butono knoop butiko winkel

broso borstel bazaro bazar

sapo zeep lukso pracht, luxe

juvelo juweel truo 9at

rubando lint speco soort

galono boordsel elefanto olifant

punto kant spongo spons

kotono katoen broÊo borstspeld

lano wol nngo ' ring

silko zijde ceno ketting

veluro fluweel galo§o overschoen

argento zilver Êifono vod, lor

oro goud fadeno draad

bastono stok delikata fijn, teeder

ombrelo scherm eleganta sierlijk

pluvombrelo paraplu simpla eenvoudig

sunombrelo parasol falsa valsch,

magazeno magazijn vervalscht

Sluiten