Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den trein. Herinner je je dat niet meer? Met een kam kamt men zijn haar. Dat is wetenswaardig. Esperanto is waard om geleerd te worden. Hij wil altijd alles of niets hebben. De dame droeg een fluweelen japon met een gouden broche. Dat is niet mogelijk. Onder den brief schreef de afzender: „Uw dienstwillige dienaar”. Dat woord is bijna onuitspreekbaar. De leerlingen moeten het Fransche boek nog eens lezen. Waarom lacht gij? Ik lach nergens om. Er was eens een oude man, die zes groote honden had. Hij verveelde zich nooit.

Vertaal in het Nederlandsch:

Cu via patro enuas hejme? Kiu estis batata de la instruisto? Kio estis falinta en la akvon? Falante la stono tusis mian kapon. La batita knabo ploris laüte. La heredantino heredas grandan heredajon. La virino estis falonta, car si estis svenonta. La fromago estis mangata de la musoj. La porkoj marsas en la fruktarbejo. Neniu povas antaüdiri al vi vian estontecon. Tiaj vestoj maljunigas vin. La acetanto pagis la acetitan libron. La nova capelo falis sur la plankon kaj nun gi kusas sur la planko. Mi kompatis la infanon kun la rompita kruro. Malgraü la ventego ni ekpromenis. La maljuna profesoro estas tre respektinda sinjoro. T'ia varmega akvo ne estas trinkebla. La belega brusela punto de sia robo estas multekosta stofo. La drinkemulo perdis sian monujon kun ciu sia mono. La mensogema infano estis admonata de sia instruistino. La legindaj verkoj de tiu ci verkisto estas legataj de multaj legantoj. La birdo estis kaptata de la malbona knabo. Iru al la formikoj, vi maldiligentulo, rigardu ilian laboron kaj sagigu!

ZESTIENDE LES.

Korelativoj op iel en iom.

Korelativoj op iel duiden de manier of wijze aan.

Iel = op de een of andere wijze, bijv.:

Iel li devis trovi laboron = Op de een of andere manier moest hij werk vinden.

Kiel = hoe, op welke manier (vragend), bijv.:

Kiel vi fartas? = Hoe vaart u?

Sluiten