Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiel wordt ook vaak vertaald door als, zooals:

Zooals ik U al schreef. Kiel mi jam skribis al vi.

Hij is even groot als ik. Li estas tiel granda kiel mi.

Als = kiel, kia, kiom, se of kiam.

AJs hij ziek was, zou hij thuisblijven. Se li estus malsana, li restus hejme.

Als ik klaar ben, kom ik. Kiam mi estos preta, mi venos.

Ik heb net zoon hond als hij. Mi havas tian hundon, kian li

havas.

Ik zing even mooi als hij. Mi kantas tiel bele kiel li

Ik heb evenveel geld als hij. Mi havs tiom da mono kiom 11.

Het achtervoegsel um.

Het achtervoegsel um heeft geen vaste beteekenis, en het verdient daarom aanbeveling de onderstaande woorden, welke de meest voorkomende met um zijn, uit het hoofd te leeren. aerumi = luchten,

akvumi = drenken, bevochtigen,

amindumi = het hof maken,

argentumi * = verzilveren,

brulumo = ontvlamming, ontsteking,

busumi = muilbanden, bu§umo = muilband,

butonumi = toeknoopen.

cerbumi = malen, tobben, piekeren,

datumi * = dateeren, dagteekenen.

gustumi = proeven, kalkanumo = hak (van een schoen), kolumo — boord, kraag, komunumo = gemeente, krucumi = kruisigen, kulerumi = opscheppen, laktumo = hom (afgeroomde melk),

lotumi * — verloten.

malvarmumi = kouvatten, malvarmumo = verkoudheid, manumo = manchet,

martelumi * = behameren.

*) Bij de met een sterretje aangegeven woorden mag um weggelaten worden: (pensii = pensiumi).

Sluiten