Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mastrumi = huishouden.

□azumo = lorgnet, knijpbril.

ombrumi * = beschaduwen.

orumi * = vergulden.

palpebrumi = lonken, knipoogen.

parazitumi * = schuimen, klaploopen.

pensiumi * = pensioneeren.

plenumi = vervullen.

proksimume = ongeveer.

sapumi = inzeepen.

serpentumi = zich kronkelen.

ventumi = waaien (met waaier), ventumilo

= waaier.

Leer van buiten:

scienco wetenschap modesta zedig

arto kunst jaluza afgunstig,

gusto smaak, neiging jaloersch

religio godsdienst egala gelijk

pacienco geduld efektiva wezenlijk,

pasio drift, hartstocht werkelijk

kolero gramschap, agi handelen

woede bapti doopen

timo vrees beni zegenen

humoro gemoedsge- pregi bidden

steldheid, (tot God]

luim, humeur permesi toestaan

pastro priester saluti groeten

almozo aalmoes voki roepen

tombo graf prezenti aanbieden

lego wet dand dansen

rajto recht jugi oordeelen

paco vrede savi redden

komerco handel pafi schieten

kilo kiel (van schip) inviti uitnoodigen

potenca machtig konduki geleiden,

fiera trotsch brengen

*) Bij de met een sterretje aangegeven woorden mag um weggelaten worden: (pensii = pensiumi).

Sluiten