Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorvoegsels pra, cks en mis.

Het voorvoegsel pra duidt aan, dat iets afkomstig is uit een tijd in het verre verleden:

tempo tijd pratempo oertijd

besto dier prabesto beest uit den oertijd

patro vader prapatro voorvader

Pra voor een woord, dat familieverwantschap aanduidt, noemt hiervan een graad verder dan het oorspronkelijke grondwoord: avo grootvader praavo overgrootvader

onklo oom praonklo oudoom

nepo kleinzoon pranepo achterkleinzoon

Eks beteekent voormalig, gewezen, ex of oud, kapitano kapitein ekskapitano oudkapitein

imperiestro keizer eksimperiestro ex-keizer

ministro minister eksministro oudminister

Het met mis- samengestelde woord (werkwoord) beteekent: slecht, verkeerd of bij vergissing doen datgene, wat het grondwoord aanduidt, bijv.:

kompreni verstaan miskompreni misverstaan

kunigi verbinden miskunigi verkeerd verbinden

Leer van buiten:

Dio God frosto vorst

universo heelal nego sneeuw

globo aardbol glacio ijs

mondo wereld nubo wolk

naturo natuur nebulo nevel, mist

astro hemellichaam fulmo weerlicht

suno zon vento wind

radio straal maro zee

lumo licht lago meer

luno maan bordo oever, boord,

stelo ster kust

cielo hemel insulo eiland

aero lucht monto berg

horizonto gezichtseinder, valo dal, vallei

horizon fonto bron

temperaturo temperatuur rivero rivie

Sluiten