Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iz beteekent „voorzien van”:

oro 9oud orizi vergulden,

elektro electriciteit elektrizi electriseeren.

Gewoonlijk gebruikt men urn.

oid beteekent „-vormig”:

sfero bol j sferoida bolvormig.

oz beteekent „-houdend”, „-bevattend”: stono steen stonoza steenhoudend.

^ero ijzer feroza ijzerhoudend.

In de laatste jaren wordt wel in de gewone omgangstaal gebruikt het nieuwe achtervoegsel enda, dat beteekent „wat gedaan moet worden”:

lerni leeren lernenda wat geleerd moet worden,

fari maken farenda wat gemaakt moet worden.

Men verwarre het niet met inda, dat beteekent „wat waard is om gedaan te worden”.

Leer van buiten:

raso ras kalkano hiel

mo riist pensio pensioen

pelvo bekken, schaal, tombo graf

k°m temo onderwerp

metio ambacht, rimeno riem (leer)

beroep apetito eetlust

berk deserto dessert, na-

fantomo spook geredlt

onamo kaneel farmo hoeve

kavo kuil. holte krepusko schemering

kliento klant brido toom, teugel

roso dauw fripono schurk

gazo gaas bukedo ruiker, bouquet

gaso 9as koto slijk, vuil

vesperto vleermuis slimo modder

falko valk kulo mug

660 eclM> pugno vuist

simio aap limo grens

Sluiten