Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vipo zweep kribri ziften, zeven

aviadisto vliegenier filtri filtreeren

vosto staart erpi eggen

peco pek superi overtreffen

bruto vee sveni bezwijmen

celo doel halti stilhouden

pasero musch ophouden

fazeolo boon grimpi klimmen

trabo balk vi§i vegen, wisschen

streko streep fosi graven

modesta bescheiden miksi mengen

scivola nieuwsgierig enhavi bevatten

nuntempe thans, tegen- arogi aanmatigen

woordig tien kaj reen heen en weer

freneza krankzinnig, trafiko verkeer

gek trensipo trekschuit

nuda naakt, bloot aeroplano vliegtuig

griza grijs sargveturilo sleeperswagen

nei ontkennen ponto brug

carpenti timmeren fervojo spoorweg

inciti prikkelen, velsipo zeilschip

tergen piloto loods

sufoki verstikken flosi drijven

vagi zwerven argano hijschkraan

turmenti kwellen, pijni- viadukto viaduct

gen, martelen postveturilo postkoets

buci slachten vagonaro trein

fandi smelten, gieten kaleso rijtuig

forgi smeden aütobuso autobus

apogi leunen biciklo rijwiel

tedi vervelen pramo veerpont

civilizi beschaven reto net

sonori klinken giganto reus

fajli vijlen ilarprovizi outilleer en

pumpi pompen doko dok

plugi ploegen giceto loket

linii linieeren tunelo tunnel

nomi noemen

Sluiten