Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz. 7. Alphabet, uitspraak, klemtoon, afbreken van woorden.

leLes „ 9. Lidwoord, Naamwoord, Bijvoeglijk Naamwoord, Werkwoord. — Voorvoegsel mal-. — Achtervoegsel in.

2e „ „ 12. Persoonlijke Voornaamwoorden. — De Ontkenning. — Vragende Zinnen. — Voorvoegsels bo- en ge-.

3e „ „ 15. Naamvallen. — Lijdend Voorwerp. — Achtervoegsels et en eg.

4e „ „ 20. Bezittelijke Voornaamwoorden. — Vervolg voorwerps n. — Achtervoegsels an en id.

5e ,, „ 25. Telwoorden. — Breuken.

„ 30. Herhaling eerste vijf lessen.

6e „ „ 31. De Tijd, de Datum, de Ouderdom. — Achtervoegsels aj en ec.

7e „ „ 35. Werkwoorden. — Achtervoegsels ar, er en ej.

8e „ „ 40. Voorzetsels. — Achtervoegsels estr, ist en il.

9e „ 44. Trappen van Vergelijking. — Achtervoegsels ing en uj.

10e „ 48. Deelwoorden. — Achtervoegsels ul en ad.

„ 55. Herhaling eerste tien lessen.

11e „ „ 57. Samengestelde Tijden.

12e „ „ 62. Onpersoonlijke Werkwoorden. — Achtervoegsels ig en ig. — Wederkeerende Werkwoorden.

13e „ „ 66. Korelativoj óp ia en io. — Achtervoegsels em en ebl.

14e „ „ 70. Korelativoj op iu en ie. — Achtervoegsel ind. — Voor¬

voegsel dis.

15e „ „ 75. Korelativoj op ial en iam. — Voorvpegsels ek- en re-.

„ 78. Herhaling eerste vijftien lessen.

16e ,, „ 79. Korelativoj op iel en iom. — Achtervoegsel um.

17e „ „ 85. Korelativoj op ies. — Voorvoegsel fi. — Achtervoegsels

ac, cj en nj. — Gebruik van Mosto.

18e „ „ 90. Voegwoorden. — Voorvoegsels pra-, eks- en mis-.

19e „ „ 97. Iets over Vóór- en Achtervoegsels. — Het Bijvoeglijk Naamwoord. — Bepaling van Gesteldheid.

20e „ „ 102. Voorvoegsels hiper- en retro-, — Achtervoegsels iv, iz» oid, óz en end.

„108. Overzicht voor- en achtervoegsels.

„110. Afkortingen.

„111. Herhaling les 1—20.

„113. Examenopgaven.

„ 118. Overzicht Korelativoj.

Sluiten