Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. Bewijs de formule:

M = 2D

Blijft deze formule gelden, wanneer men O = 16 i.p.v. H = 1 neemt?

27. Wat is het verschil tussen de uitdrukkingen: „Uit waterstof en zuurstof ontstaat water” en „Water bestaat uit waterstof en zuurstof”?

2. ZUURSTOF (O = 16).

1. Hoe bereidt men zuurstof in het groot en hoe in het klein (laboratorium) ?

2. Wat is een katalysator? Is een katalysator in staat een reactie in gang te zetten? Geef een voorbeeld.

3. Is zuurstof lichter of zwaarder dan lucht? 1 liter lucht weegt bij 0° en 76 cm 1.293 gram.

4. Hoe kimt ge door een eenvoudige proef aantonen, dat zuurstof in de lucht aanwezig is en dat slechts Vb van het volume ervan zuurstof is? (Geef er een schetstekening bij).

5. Mag men uit de beantwoording van voorgaande vraag zonder meer afleiden, dat lucht een mengsel is en geen verbinding? Op welke andere gronden mag men dit eerst besluiten?

6. Wat verstaat men onder volkomen en wat onder onvolkomen verbranding?

7. Hoeveel gram zuurstof kan men krijgen uit 100 gram kaliumchloraat ? Hoeveel gram koolstof kan men met de verkregen zuurstof onvolkomen verbranden en hoeveel liter kooloxyde krijgt men daarbij?

8. Hoe zoudt ge proefondervindelijk kunnen bepalen hoeveel percent zuurstof zuiver kaliumchloraat bevat?

9. Hoe komt het, dat ondanks het grote verbruik van zuurstof voor de ademhaling en voor de verbranding van steenkool, hout, enz., het gehalte aan zuurstof in de lucht nagenoeg constant blijft?

Sluiten