Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen deze getallen ook, wanneer men in plaats van H = 1, O = 16 neemt? Zo ja, hoe?

26. Hoe kan men aantonen, dat zeewater een oplossing is zonder het tot droog in te dampen?

27. 1.76 gram kamfer opgelost in 100 gram aether gaven een kookpuntsverhoging van 0.325°. Wat is het moleculairgewicht van kamfer, wanneer de moleculaire kookpuntsverhoging van aether is 21.1° ?

28. Bij welke temperatuur kookt een oplossing van rietsuiker (M = 342), die per 100 gram 5 gram van de opgeloste stof bevat? De moleculaire kookpuntsverhoging van water is 5.2° ?

29. Waarom verkiest men in het algemeen bij de bepaling van moleculairgewichten de cryoscopische boven de ebullioscopische methode?

30. Wat verstaat men onder dissociatie? Bij 2000° vale water voor 1.8% in waterstof en zuurstof uit elkaar. Wat is de dissociatiegraad? Wat is de samenstelling van het dissociatiemengsel in volume-%? Hoe groot is de dampdichtheid van water bij die temperatuur?

31. Bij verhitting van knalgas gedurende 50 minuten op 509° gaat het 0.15 deel over in water. Hoe lang zou het duren eer dezelfde hoeveelheid water zich bij gewone temperatuur (neem hiervoor 19° of 29°) vormt?

4. OZON EN WATERSTOFPEROXYDE.

1. Hoe groot is de dampdichtheid van geozoniseerde zuurstof, die 2 volume-% ozon bevat? Hoe groot is het gewicht van 5 liter van het gasmengsel bij een temperatuur en druk, waarbij 100 cm3 stikstof 0.11 gram weegt?

2. Beschrijf de bereiding (met een schetstekening) en de eigenschappen van ozon.

3. Men leidt 250 cm3 zuurstof door een ozonisator, waardoor een-vrjespuntsdaling vanr-OrTSSy- Wat ia-het moleculair gewicht

A daarna het uitstromende gas met een overmaat van kalium-

Sluiten