Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Zwavelwaterstof is een zuur, maar ook een reductiemiddel of reductor. Beschrijf proeven, waaruit dit duidelijk blijkt.

11. Hoeveel weegt 1 liter zwaveldioxyde, als v cm3 zwavelwaterstof onder dezelfde omstandigheden van temperatuur en druk p gram weegt?

12. Op welke wijzen kan men bereiden: a. ammoniumsulfide, b. aluminiumsulfide, c. kopersulfide, d. ijzersulfide ?

13. Hoeveel moleculen zwaveldioxyde bevinden zich in één liter van dit gas bij 0° en 76 cm, als het gewicht van een atoom waterstof wordt voorgesteld door h gram?

14. Door welke reacties zou men, van zwavelzuur uitgaande, ten slotte zwavel kunnen krijgen?

15. Men heeft 100 cm3 kaliloog en wil dit met behulp van zwavelwaterstof, omzetten in normaal kaliumsulfide. Hoe moet dit geschieden?

16. Voor het s.g. van geconcentreerd zwavelzuur heeft men bepaald 1.82 en vindt dan in een tabel, dat 100 gewichtsdelen van deze vloeistof 90 gewichtsdelen H2S04 bevatten. Men wil uitgaande van dit geconcentreerde zwavelzuur een oplossing maken, die 0.1 normaal is. Hoeveel cm3 (afgerond tot een geheel aantal cm3) van dit zuur moet men met water verdunnen tot 1 liter, om een oplossing 0.1 normaal zwavelzuur te maken ? Nu blijkt echter, dat 10 cm3 van dit verdunde zwavelzuur geneutraliseerd worden door 10.8 cm3 eener 0.1 normaal natronloog. Hoe groot is dus de werkelijke titer van dit verdunde zwavelzuur en hoeveel cm3 water moet men aan 1 liter er van toevoegen, opdat het precies 0.1 normaal is?

17. Hoe kan men met behulp van zoutzuur uit natriumsulr fiet een oplossing maken van natriumbisulfiet?

18. Hoe kan men zwavelwaterstof bereiden, als men de beschikking heeft over koolstof, zoutzuur en natriumsulfaat?

19. Waaruit en hoe leidt men de empirische (moleculair) formule af van zwaveldioxyde? Geef een technische en een laboratoriummethode voor de bereiding van dit gas.

Sluiten