Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Op welke wijzen kan men van tricalciumfosfaat komen tot dicalciumfosfaat ?

10. Waarop berust het gebruik van ongebluste kalk, fosforpentaoxyde en van geconcentreerd zwavelzuur als droogmiddel voor gassen? Noem van de volgende drie stoffen één droogmiddel (met redenen omkleed), dat wél en één, dat niet geschikt is om er mee te drogen: a. vochtig chloorwaterstofgas, b. vochtig ammoniakgas, c. vochtig zwavelwaterstofgas.

11. Geef de reatievergelijking voor superfosfaat en verdund salpeterzuur.

12. Geef één wijze, waarop men zou kunnen maken: a. fosforpentachloride uit fosfor, b. orthofosforzuur uit fosfor, o. orthofosforzuur uit fosforpentachloride, d. zilverfosfaat uit orthofosforzuur, e. magnesium-ammoniumfosfaat uit dinatriumhydrofosfaat. Geef de vergelijkingen der te noemen reacties en vermeld onder welke omstandigheden (verhitting, gewone temperatuur, droog of in oplossing, enz.) men ze moet laten plaatsgrijpen.

13. Hoe werkt soda op prim. natriumfosfaat in oplossing?

14. Op welke wijze toont men kleine hoeveelheden fosfor aan?

15. Hoe kan men calciumpyrofosfaat en calciummetafosfaat maken ?

16. Welke tertiaire fosfaten worden door warmte ontleed?

17. Schrijf de vergelijking op voor de bereiding van orthofosforzuur uit fosfor en salpeterzuur. In welke vorm zal men de fosfor hierbij nemen?

18. Is de omzetting van witte in rode fosfor een synthese, een analyse of een substitutie?

19. Bij een dampdichtheidsbepaling van fosforpentoxyde volgens Victor Meyer vindt men, dat de door 0.1904 gram verdrongen lucht 15.11 cm3 inneemt. Wat is het moleculairgewicht en wat de moleculaire formule van het oxyde bij de temperatuur van het experiment?

20. Hoe en onder welke omstandigheden werkt zwavelzuur

Sluiten