Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. METALEN, METALLURGIE.

1. Waarvoor dient de toeslag? Aan welke voorwaarde moet hij voldoen?

2. Noem reductiemiddelen, welke in de metallurgie toepassing vinden en illustreer uw antwoord met reactie-vergelijkingen.

3. Wat is een erts en wat een mineraal?

4. Van welke metalen mag men verwachten, dat zij in gedegen toestand in de natuur voorkomen?

5. Welke metalen worden langs electrolytische weg verkregen en hoe?

6. Waarom kan men door reductie van aluminiumoxyde met koolstof geen aluminium krijgen? Welk metaal kent ge, dat zich op dezelfde wijze gedraagt als het aluminium?

7. Beschrijf in het kort hoe men uit o. een in de natuur voorkomend sulfide, b. een natuurlijk voorkomend carbonaat het metaal kan bereiden?

8. Wat verstaat men onder slak en welk gebruik kent ge ervan?

9. Geef vier methoden om uit een erts het metaal te winnen.

10. Door welke chemische eigenschappen onderscheiden zich de metalen van de metalloiden?

11. Welke overeenkomst vertonen zuren en basen in hun structuurf ormule ?

12. Wat is een legering en wat is een amalgaam? Op welke wijzen kan men ammoniumamalgaam bereiden?

13. Hoe kan men een colloïde oplossing van een metaal krijgen?

14. Bij welke metalen past men het thermietproces toe?

15. Hoe is uit CuS04 koper te bereiden zonder electriciteit?

16. Welke reactie heeft plaats, wanneer men zink brengt in een oplossing van kopersulfaat, ijzer in een oplossing van sublimaat, koper in een oplossing van ferrosulfaat?

Sluiten