Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nat.rinmsilika.at? Wat geschiedt, wanneer men aan de waterige oplossing van de laatste stof zoutzuur toevoegt?

11. Hoe groot is de pH-waarde van een f/j© N natriumsulf aatoplossing ?

12. De ionisatiegraad van een normale keukenzoutoplossing is 0.67. Wat is de vriespuntdaling ervan?

13. Wat neemt men waar, wanneer men koolzuurgas in een verzadigde soda-oplossing leidt en aan welke reactie is het waargenomene toe te schrijven?

14. Bewijs dat de pH-waarde van een oplossing van natriumsulfiet groter is dan van zuiver water.

15. Wat ziet men gebeuren, als men Glauberzout in geconcentreerd zwavelzuur brengt?

16. Bij een oplossing van 10 gram natriumhydroxyde voegt men 100 cm3 4 norm. zwavelzuur. De verkregen oplossing wordt daarna verwarmd tot al het water is verdampt. Uit welke stof of stoffen bestaat hetgeen achterblijft?

17. Hoe verkrijgt men een oplossing van natriumbisulfaat, wanneer men beschikt over een buret, natronloog, verdund zwavelzuur en lakmoesoplossing?

18. Waarom ruikt een oplossing van zwavelnatrium naar zwavelwaterstof ?

19. Verklaar ionentheoretisch waarom natriumcarbonaat alkalisch en natriumbicarbonaat nagenoeg neutraal reageert.

20. Hoe kan men titrimetrisch het aantal moleculen kristalwater in gekristalliseerde soda bepalen?

21. Welke reacties hebben plaats, als men a. een oplossing van natriumjodide en b. natronloog aan electrolyse onderwerpt?

22. Hoe zoudt ge een mengsel van gelijke delen keukenzout en Chilisalpeter van elkaar scheiden?

23. Hoe toont men aan, dat natriumbicarbonaat een zuur carbonaat is?

24. Welk ion bepaalt de basische reactie van soda in oplossing ?

Sluiten