Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Gegeven natronloog en zwavelwaterstof; hieruit te bereiden een oplossing van natriumsulfide.

26. Hoe en onder welke omstandigheden werkt a. soda op zand, b. jodium op natronloog, en c. jodium op natriumthiosulfaat?

27. Hoe kan men uit natriumnitraat natriumchloride bereiden en hoe uit natriumchloride natriumnitraat?

28. Hoe werkt zwavelzuur a. op chilisalpeter, b. op fluoornatrium, o. op natriumjodide?

29. Waarom zal men voor de bereiding van natriumsulfaat nooit nemen natrium en zwavelzuur? Wat neemt men gewoon-lijk hiervoor?

30. Hoe kan men uit keukenzout soda bereiden, uit natriumsulfaat natriumsilikaat? Hoe werkt zoutzuur op de laatste stof?

31. Wat ziet men gebeuren, als men aan een verzadigde oplossing van soda a. een sterke oplossing van natriumnitraat toevoegt, b. door de eerste oplossing koolzuurgas leidt? Waaraan is het waargenomene toe te schrijven?

32. Hoe kan men uit natriumsulfiet en zoutzuur een oplossing maken van natriumbisulfiet ?

33. Op welke wijze kan men uit kaliumchloride kaliumcarbonaat bereiden?

34. Wat gebeurt, als men aan een verzadigde oplossing van kaliumchloraat een verzadigde oplossing van kaliumchloride toevoegt?

35. Waarom is het mogelijk uit kaliumchloride en Chilisalpeter kaliumnitraat te bereiden?

36. Hoe zal men, van kalium uitgaande achtereenvolgens kunnen bereiden kaliumhydroxyde, hieruit zuur kaliumcarbonaat, hieruit kaliumchloride, hieruit kaliumsulfaat, hieruit kaliumsulfide, hieruit kaliumcarbonaat en hieruit weder kalium.

37. Waarom is potas niet volgens Solvay te bereiden?

38. Hoe groot is de pH-waarde van een oplossing van kaliumsulfaat?

Sluiten