Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Hoe kan men uit lood maken loodglit, hoe hieruit vast loodacetaat, hoe hieruit een oplossing van basisch loodacetaat hoe hieruit loodwit, hoe hieruit loodoxyde, hoe hieruit een oplossing van loodnitraat, hoe hieruit loodsulfide?

8. Hoe werkt salpeterzuur op menie? Toepassing.

9. Drie oxyden van lood hebben de volgende samenstellingen :

I II Hl

Lood 92.85 90.63 86.51%

Zuurstof 7.15 9.37 13.49%

Verklaar met deze gegevens de wet der multipele proporties. Welke zijn de formules van deze drie oxyden?

10. Hoe kan men aantonen, dat een legering bestaat uit lood en tin?

20. IJZER (Fe = 56).

1. IJzer vormt twee reeksen van zouten. Wat verstaat ge hieronder? Hoe zoudt ge uit ijzer een exemplaar van elk van deze reeksen maken?

2. Hoe kan men van een ferrizout komen tot een ferrozout en hoe van een ferrozout tot een ferrizout?

3. Hoe onderscheidt men een ferrozout van een ferrizout? Waarom is de proef niet van toepassing op kaliumferrocyanide en kaliumferricyanide ?

4. Beschrijf kort de bereiding van ruw ijzer in de hoogoven.

5. Wat gebeurt, wanneer men aan een oplossing van ijzerammoniumaluin natronloog toevoegt?

6. Schrijf de vergelijkingen op van: de oxydatie van een oplossing van ferrochloride aan de lucht, b. de reductie van ferrisulfaat door ijzer, door zwavelwaterstof, c. de inwerking van soda op een oplossing van ferrichloride. Zo mogelijk ook de ionenvergelijkingen.

7. Welk oplosbaarheidsproduct is groter, dat van ferrosulfide of van loodsulfide? Waaruit leidt ge dit af?

8. Aan een oplossing van ferrosulfaat voegt men toe een

Sluiten