Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Wat verstaat men onder aluinen? Toon aan, dat aluinen dubbelzouten zijn.

32. Wat ziet men gebeuren, wanneer men een verdunde oplossing van ferrichloride in kokend water brengt?

33. Hoe kan men aantonen, dat rood bloedloogzout een complex zout is en geen dubbelzout?

21. CHROOM (Cr = 52).

1. Hoe luidt de vergelijking van de oxydatie door kaliumhydroxyde en zuurstof van chroomijzersteen Cr203. FeO?

2. a. Men voert zwaveldioxyde in een oplossing van kaliumbichromaat, die ook zwavelzuur bevat, b. men voegt verdund zwavelzuur bij een oplossing van kaliumchromaat, c. men vermengt een oplossing, die kaliumbichromaat en zwavelzuur bevat, met een oplossing van natriumsulfiet, d. men voegt bij een oplossing van kaliumbichromaat een oplossing van kaliumhydroxyde. Wat ziet men in elk van deze gevallen gebeuren? Aan welke reacties is het waargenomene toe te schrijven?

3. a. Men voegt aan een oplossing van kaliumchromaat verdund zwavelzuur toe, b. door de aldus verkregen oplossing leidt men een overmaat zwavelwaterstof, c. men filtreert zo nodig af en voegt aan het filtraat ammonia en zwavelammonium toe. Wat neemt men in elk van deze gevallen waar en waaraan is het waargenomene toe te schrijven?

4. Aan een oplossing van kaliumbichromaat voegt men overmaat zoutzuur toe, verwarmt en houdt boven de dampen een joodkaliumstijfselpapiertje. Wat ziet men zoal gebeuren en waaraan zijn de reacties toe te schrijven?

5. Geef een voorbeeld van een zoutoplossing, waarin het driewaardige chroom voorkomt als kation en één waarin het zeswaardige chroom voorkomt in het anion. Hoe kan men het eerstgenoemde zout omzetten in het laatstgenoemde en hoe omgekeerd het laatstgenoemde in het eerste?

6. Hoe kan men bereiden kaliumchromaat, loodchromaat, kaliumbichromaat en chroomaluin ? Als chroom verbinding

Sluiten