Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persulfaat uit koper, d. koper uit een oplossing van kopersulfaat, e. koper uit koperoxyde, ƒ. kopemitraat uit koper.

Geef de vergelijkingen voor de te noemen reacties en deel mede onder welke omstandigheden (verhitten of gewone temperatuur, droog of in oplossing, enz.) men ze moet laten plaats grijpen.

19. Geef de vergelijkingen voor de reacties tussen: koper en verdund salpeterzuur bij verwarming; daarna toevoeging van geel bloedloogzout. Wat neemt men bovendien waar?

20. Welke reactie geschiedt en wat neemt men waar, als men een zinkstaaf plaatst in een oplossing van kopersulfaat?

21. Kopersulfide lost niet op in verdund zoutzuur, maar calciumcarbonaat wel. Verklaar dit met de ionentheorie (oplosbaarheidsproduct).

22. Een oplossing van cupri-chloride is groen. Hoe wordt de kleur bij verdunnen met water? Waaraan is deze kleurverandering toe te schrijven ? Bij de verdunde oplossing voegt men geconcentreerd zoutzuur, waardoor de kleur weer groen wordt. Verklaar dit.

23. Geef in het kort de gang en de reacties van de qualitatieve analyse van kopersulfaat.

24. Hoe verklaart men, dat kopersulfide niet en ferrosulfide wel in verdund zoutzuur oplost? Welke sulfiden gedragen zich als het ferrosulfide?

25. ZILVER (Ag = 108).

1. Hoe maakt men zilverbromide uit zilver?

2. Hoe reageert een zilvemitraatoplossing op lakmoes en waarom? (ionentheoretisch te verklaren).

3. Men heeft een oplossing in water van een mengsel van cuprinitraat en van zilvemitraat. Hoe kunnen het zilver van dat zilvemitraat en het koper van dat kopemitraat als metalen worden verkregen, zonder dat zij uit hun oplossing door een ander metaal of door een electrische stroom worden afgescheiden? Waarom staat in deze vraag uitdrukkelijk „een oplossing in water”?

Sluiten