Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Welke aromatische koolwaterstoffen worden voorgesteld door C8H10? Geef de structuurformules en de namen.

3. Welke zijn de verschillen tussen a. benzine en benzeen b. aetheen en benzeen (tabellarisch) ?

4. Geef de structuurformules van m-nitrotoluol, benzyljodide, p-xylol, benzalchloride.

5. Hoe kan men van benzol komen tot toluol en omgekeerd ?

6. Waarom neemt men aan, dat in benzol de 6 koolstofatomen in de hoekpunten van een regelmatige zeshoek liggen en dat aan elk koolstof atoom een atoom waterstof is gebonden?

7. Welke produoten ontstaan bij inwerking van 1 mol sterk zwavelzuur op 1 mol tolueen?

8. Men laat bij gewone temperatuur op toluol een equimoleculaire hoeveelheid chloor inwerken en verhit de verkregen organische producten met natrium en methylchloride. Welke eindproducten krijgt men? Wat ontstaat bij voorzichtige oxydatie ervan?

9. Wat ontstaat bij verhitting van aethylchloride met tolueen en aluminiumchloride als katalysator?

10. Hoe en onder welke omstandigheden werkt broom op a. aetheen, b. toluol (van elk één grammolecule) ?

11. Hoe kan men uit benzol bereiden benzylchloride en omgekeerd?

12. Welk verschil in eigenschappen bestaat er tussen HC1, C2H5C1 en C6H5C1 (tabellarisch) ?

13. Uit koolstof, marmer en water benzeen te bereiden.

14. Hoe en onder welke omstandigheden werkt zwavelzuur op o. aethyleen, b. toluol, c. aethanol?

15. Een explosie is een inwendige verbranding, d.w.z. een verbranding, waarbij alleen de zuurstof van het explosiemiddel zelf in het spel is. Waarom zouden nu de Engelse soldaten granaten met trinitrotoluol gevuld „Jack Johnson” (een beroemde negerboxer) hebben genoemd?

Sluiten