Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Wat ontstaat bij inwerking van natriumfen(ol)aat op propyljodide?

7. Uit benzol te bereiden toluol, hieruit benzoƫzuur, hieruit benzol, hieruit fenol, hieruit fenolsulfonzuur.

9. ALDEHYDEN EN KETONEN.

(Alkanalen en alkanonen CnH3nO).

1. Geef de vergelijkingen van de werking van formaldehyde op Fehlings proefvocht en op ammoniakaal zilvemitraat.

2. Welke reacties hebben plaats, wanneer men calciumbenzoaat met calciumacetaat verhit?

3. Welke zijn de punten van verschil en welke de punten van overeenkomst tussen aldehyden en ketonen? (Tabellarisch).

4. Welke bereidingswijzen kent ge voor aceetaldehyde en voor aceton?

5. Laat een oplossing van kaliumbichromaat en zwavelzuur op isopropylalkohol inwerken.

6. Welke veranderingen ondergaat calciumbenzoaat bij verhitting met a. calciumpropionaat, 6. met calciumformiaat en c. wanneer het op zichzelve wordt verhit?

7. Geef de vergelijkingen voor de bereiding van Dutanon en van propanal.

8. Welke zijn de verschillen tussen primair en secundair butylalcohol?

9. Geef de structuurformules van de isomeren van diaethylketon en hun namen.

10. Hoe kan men uit aethylalkohol aceton bereiden?

11 Welke verbindingen hebben de moleculairformule C4H80? Hoe heten zij?

12. Hoe kan men uit azijnzuur bereiden dimethylketon, hoe hieruit isopropylchloride?

13. Een alkohol met drie koolstofatomen levert bij oxydatie een keton. Welke is de structuur en de namem van deze alkohol en dit keton? Welke is de structuur van de met die alkohol iso-

Sluiten