Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mere aether en hoe kan men die aether van de alkohol onderscheiden?

14. Hoe kan men uit aceton krijgen secundair propylalkohol, hieruit isopropylchloride en hieruit een hexaan? Geef de naam van het laatste.

15. Welke stoffen hebben de structuurformules, die ontstaan door in de structuurformule van aethylalkohol 1 waterstofatoom te vervangen door methyl ? Een van deze stoffen kan door een eenvoudige reactie worden bereid uit aceton. Welke is die stof en welke is de bedoelde reactie? Welke van de andere stoffen behoort niet tot dezelfde homologe reeks? Geef van deze stof één bereidingswijze.

16. Hoe kan men uitgaande van propanal bereiden: a. aethaan, b. prop-oxy-propaan? Behalve de vergelijkingen en de structuur wordt verlangd met een enkel woord aan te geven, hoe de omzettingen worden uitgevoerd (b.v. in oplossing, bij verhitting, enz.).

17. Maak uit methaan natriumacetaat en hieruit methylpropylketon; uit aceton dimethylpropaan.

10. ALDEHYI)- EN KETONALKOHOLEN.

(Suikers).

1. Hoe werkt een verdund zuur op rietsuiker? Hoe heet die omzetting? Noem twee methoden (één fysische — geen bizonderheden — en één chemische) volgens welke men kan aantonen, dat er een omzetting heeft plaats gehad.

2. Bij voorzichtige oxydatie van glycol en van glycerol kunnen suikers ontstaan. Welke zijn de structuurformules ervan?

3. Een oplossing van glucose (driiivensuiker) in 80 gram water heeft een kookpunt van 100.65° , Hoeveel cm3 kooldioxyde ontwijken bij alkoholische gisting van deze oplossing?

4. Hoeveel glucosen bestaan er?

5. Hoe kunt ge aantonen, dat glucose een aldehydefunctie bezit?

Sluiten