Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Geef de structuurformules van difenylaethylamine, methylisopropylamine, diaethylaminenitraat, p-toluidinechloorhydraat.

5. Hoe kan men in een aromatische koolwaterstof een H-atoom vervangen door: a. hydroxyl, b. de groep NH2?

6. Hoe maakt men uit benzeen aniline en uit aniline fenol ?

7. Door welke reacties kan men van toluol komen tot aniline?

8. Hoe kan men uit toluol maken para-methyl-aniline (paramethylaminobenzeen), aannemende, dat alleen het paraisomeer ontstaat?

9. Welke zijn de verschillen tussen alifatische en aromatische aminen?

10. Uit aceton isopropylamine te bereiden.

11. Hoe reageert amino-aethaan met salpeterzuur en hoe met salpeterigzuur?

15. CHLOORZUREN EN ZUURCHLORIDEN.

AMINOZUREN EN ZUURAMIDEN.

1. Uit aethanal te bereiden methaancarbonzuur, hieruit acetylchloride, hieruit azijnzuuranhydride en hieruit azijnzuur.

2. Tot welke soort van verbindingen kunt ge de aminozuren rekenen?

3. Geef de structuurformules van benzylbenzoaat, en van benzoylchloride.

4. Hoe maakt men uit methanol methylchloride, hieruit methylcarbonitril, hieruit methaancarbonzuur, hieruit methaancarbonylchloride ?

5. Welke andere naam kent ge voor chloorformylchloride? Hoe wordt het bereid? Hoe werkt ammoniak op deze stof in?

6. Welke zijn de verschillen en welke de overeenkomsten tussen propionylchloride en propylchloride?

7. Hoe werkt kaliumfe(ol)aat op acetylchloride?

Sluiten